3MPAPR

外科部PAPR教學影片

動力濾淨式呼吸防護具(PAPR)保護醫療員工不受特定有害微粒、氣體、病毒、揮發物質,以及其他汙染

會員限制

提醒您!文件限定VIP會員下載